Góp ý

VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
 
- Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ. Văn phòng Ban được sử dụng con dấu của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ. Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố hoạt động theo loại hình cơ quan hành chính.
 
Cơ cấu, tổ chức:
 
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ mail
01 Lê Tiến Dũng P.Trưởng ban Thường trực tiendung@cantho.gov.vn
02 Mai Minh Ngoan Chánh Văn phòng maiminhngoan@cantho.gov.vn
03 Lê Hoàng Cẩn Phó Chánh Văn phòng hoangcanatgt@cantho.gov.vn
04 Hồ Văn Sơn Chuyên viên hvson@cantho.gov.vn
05 Phan Thị Ngon Kế toán ptngon@cantho.gov.vn
06 Lê Tuấn Khải Chuyên viên ltkhai@cantho.gov.vn
07 Đoàn Phi Long Nhân viên tài xế  
08 Trần Thị Út Nhân viên tạp vụ  
09 Nguyễn Văn Tam Nhân viên bảo vệ  


Thiết kế web giá rẻ